Stress & utmattning

Om vi människor utsätts för långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan det föra med sig stressrelaterade symtom och utmattning.

Vanliga problem kan vara sömnstörningar, värk i kroppen, högt blodtryck och försvagat immunförsvar. Vanliga känslomässiga reaktioner är nedstämdhet, ångest, rastlöshet, trötthet och känsla av otillräcklighet. Även minnet och koncentrationsförmågan kan påverkas.

KBT, kognitiv beteendeterapi är en hjälpsam behandling för den som upplever hög stress eller har drabbats av utmattningssyndrom.

Inledningsvis kartlägger vi livssituationen med fokus på beteenden kopplade till stress i arbetslivet. Vi undersöker även om det finns otydliga gränser och hur belastningen i privatlivet påverkar.

Behandlingen läggs därefter upp utifrån dina behov och önskemål och vi hjälps åt för att hitta det som ger återhämtning och positiva känslor. I behandlingen lär vi oss att förhålla oss till yttre- och inre krav och vi lär oss att hantera den inre självkritiska rösten på ett mera hjälpsamt sätt.

I stresshantering kan även ingå interventioner och verktyg för att hantera oro, negativa tankar och höga prestations krav. När vi avslutar behandlingen gör vi en vidmakthållandeplan för hur du kan fortsätta hålla dina nya strategier och din förändring vid liv.

Stress & utmattning

Om vi människor utsätts för långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan det föra med sig stressrelaterade symtom och utmattning.

Vanliga problem kan vara sömnstörningar, värk i kroppen, högt blodtryck och försvagat immunförsvar. Vanliga känslomässiga reaktioner är nedstämdhet, ångest, rastlöshet, trötthet och känsla av otillräcklighet. Även minnet och koncentrationsförmågan kan påverkas.

KBT, kognitiv beteendeterapi är en hjälpsam behandling för den som upplever hög stress eller har drabbats av utmattningssyndrom.

Inledningsvis kartlägger vi livssituationen med fokus på beteenden kopplade till stress i arbetslivet. Vi undersöker även om det finns otydliga gränser och hur belastningen i privatlivet påverkar.

Behandlingen läggs därefter upp utifrån dina behov och önskemål och vi hjälps åt för att hitta det som ger återhämtning och positiva känslor. I behandlingen lär vi oss att förhålla oss till yttre- och inre krav och vi lär oss att hantera den inre självkritiska rösten på ett mera hjälpsamt sätt.

I stresshantering kan även ingå interventioner och verktyg för att hantera oro, negativa tankar och höga prestations krav. När vi avslutar behandlingen gör vi en vidmakthållandeplan för hur du kan fortsätta hålla dina nya strategier och din förändring vid liv.

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

 

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se