Parterapi

I många parrelationer kan glädjen och gemenskapen förändras och paret kan få allt svårare att samtala med varandra. Det som tidigare fungerade i relationen kan ha försvunnit och paret kan leva med varandra men i stor ensamhet.

När par inte klarar att hantera svårigheter på egen hand kan hjälp behövas utifrån.

I början utforskas parets problemområden och gemensamma styrkor och resurser. Paret får möjlighet att lyssna på varandra, uttrycka känslor och behov, arbeta med konflikter och beteendeförändringar.

I samband med separationer kan parterapi ge möjlighet till bättre kommunikation och samarbete och minska de slitningar och konflikter som kan uppstå vid en separation.

Parterapi

I många parrelationer kan glädjen och gemenskapen förändras och paret kan få allt svårare att samtala med varandra. Det som tidigare fungerade i relationen kan ha försvunnit och paret kan leva med varandra men i stor ensamhet.

När par inte klarar att hantera svårigheter på egen hand kan hjälp behövas utifrån.

I början utforskas parets problemområden och gemensamma styrkor och resurser. Paret får möjlighet att lyssna på varandra, uttrycka känslor och behov, arbeta med konflikter och beteendeförändringar.

I samband med separationer kan parterapi ge möjlighet till bättre kommunikation och samarbete och minska de slitningar och konflikter som kan uppstå vid en separation.

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

 

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se