Handledning

Att arbeta med människors förändring kan ofta vara en utmaning. För att ge medarbetare kompetenshöjning och möjligheter att utveckla sin professionalitet är handledning en bra metod.

Samtalsmottagningen har erfarenhet av att handleda medarbetare och grupper inom olika verksamhetsområden, exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård samt företag.

Målsättningen i handledningen anpassas efter behov och utgår från ett KBT perspektiv.

Kontakta oss

Handledning

Att arbeta med människors förändring kan ofta vara en utmaning. För att ge medarbetare kompetenshöjning och möjligheter att utveckla sin professionalitet är handledning en bra metod.

Samtalsmottagningen har erfarenhet av att handleda medarbetare och grupper inom olika verksamhetsområden, exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård samt företag.

Målsättningen i handledningen anpassas efter behov och utgår från ett KBT perspektiv.

Kontakta oss

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

 

Läs mer om Marian

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

Läs mer om Marian

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se