Behöver du eller
ni samtala?

Verksam i Umeå

Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestitel är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Legitimerad psykoterapeut

Behöver du eller ni samtala?

Legitimerad psykoterapeut
Verksam i Umeå

Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestitel är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Samtalsmottagningen

Vi arbetar med stress, utmattning, ångest och oro, depression, fobier och relationsproblem.

Läs mer om Samtalsmottagningen

Samtalsmottagningen

Vi arbetar med stress, utmattning, ångest och oro, depression, fobier och relationsproblem.

Mottagningen erbjuder individuell psykoterapi och parsamtal samt handledning. Behandlingen sker med kognitiv beteende terapi (KBT)

 

Läs mer om Samtalsmottagningen

KBT – Kognitiv Beteendeterapi

KBT utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur vi ser på oss själva och vår omgivning. Det handlar om sambandet mellan hur vi tänker, känner och handlar.

Våra tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra ömsesidigt. Exempelvis kan negativa tankar bidra till nedstämdhet som i sin tur kan leda till depression och påverka att vi drar oss undan eller blir passiva. KBT fokuserar bl. a på de tankemönster som håller kvar och förvärrar problemen.

 

Läs mer här

Compassionfokuserad terapi

Det är ganska vanligt att vi människor är snällare mot andra än vad vi är mot oss själva och vi kan också ha lätt för att hamna i självkritik och rädsla att göra fel..

Läs mer om compassionfokuserad terapi

KBT – Kognitiv Beteendeterapi

KBT utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur vi ser på oss själva och vår omgivning. Det handlar om sambandet mellan hur vi tänker, känner och handlar.

Våra tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra ömsesidigt. Exempelvis kan negativa tankar bidra till nedstämdhet som i sin tur kan leda till depression och påverka att vi drar oss undan eller blir passiva. KBT fokuserar bl. a på de tankemönster som håller kvar och förvärrar problemen.

 

Läs mer om kognetiv beteendeterapi

Compassionfokuserad terapi

Det är ganska vanligt att vi människor är snällare mot andra än vad vi är mot oss själva och vi kan också ha lätt för att hamna i självkritik och rädsla att göra fel..

Läs mer mer

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se