Compassionfokuserad terapi

Det är ganska vanligt att vi människor är snällare mot andra än vad vi är mot oss själva och vi kan också ha lätt för att hamna i självkritik och rädsla att göra fel.

Då kanske vi behöver lära oss självmedkänsla som innebär att träna på att bemöta oss själva med uppmuntran, stöd och förståelse.

I compassionfokuserad terapi arbetar vi med det som vi har lärt oss i våra tidiga relationer och vi utforskar hur olika känslor påverkar och motiverar oss.

Terapin har fokus på att hantera skam och självkritik, känslor som är vanliga och påverkar oss negativt. Med självmedkänsla kan vi stötta oss själva i motgångar och svårigheter i stället för att reagera med självkritik, undvikande och dömande tankar. I stället för att lyssna på vår självkritiska röst fokuserar vi på att hitta mera hjälpsamma strategier och vi lär oss också att hitta och träna på det som ger oss återhämtning

Compassionfokuserad terapi

Det är ganska vanligt att vi människor är snällare mot andra än vad vi är mot oss själva och vi kan också ha lätt för att hamna i självkritik och rädsla att göra fel.

Då kanske vi behöver lära oss självmedkänsla som innebär att träna på att bemöta oss själva med uppmuntran, stöd och förståelse.

I compassionfokuserad terapi arbetar vi med det som vi har lärt oss i våra tidiga relationer och vi utforskar hur olika känslor påverkar och motiverar oss.

Terapin har fokus på att hantera skam och självkritik, känslor som är vanliga och påverkar oss negativt. Med självmedkänsla kan vi stötta oss själva i motgångar och svårigheter i stället för att reagera med självkritik, undvikande och dömande tankar. I stället för att lyssna på vår självkritiska röst fokuserar vi på att hitta mera hjälpsamma strategier och vi lär oss också att hitta och träna på det som ger oss återhämtning

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se