Kognitiv Beteendeterapi ( KBT )

Kognitiv Beteendeterapi ( KBT ) utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur vi ser på oss själva och vår omgivning.

Det handlar om sambandet mellan hur vi tänker, känner och handlar. Våra tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra ömsesidigt. Exempelvis kan negativa tankar bidra till nedstämdhet som i sin tur kan leda till depression och påverka att vi drar oss undan eller blir passiva. KBT fokuserar bl. a på de tankemönster som håller kvar och förvärrar problemen.

Känslor är ett annat viktigt område att arbeta med i terapi eftersom de berättar för oss vad som är viktigt. Vi behöver känslor när vi löser problem, fattar beslut och känslor behövs för att skapa och hålla kvar relationer. När känslor blir starka och överväldigande behöver vi få stöd att tolerera och hantera dem för att inte styras av den omedelbara handlingsimpulsen. Vi kan även behöva hjälp att göra känslorna mera tillgängliga för att förändra ett känslomässigt undvikande. På så sätt kan vi lära oss och bli bättre på att känna vad vi behöver och kunna ge uttryck för detta.

KBT handlar även om att utforska de beteenden som skapar stress och håller kvar och förvärrar problemen och olika beteendeförändringar kan göra stor skillnad för oss. KBT används vid bl. a. följande problemområden: depression, ångest, social fobi, paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sömnstörningar, relationsproblem, stress och utmattning.

Vid en första kontakt får du information om hur vi kommer att arbeta och du får möjlighet att berätta om dina svårigheter och de eventuella förändringar som du önskar. Efter att vi har gått igenom din livssituation och dina erfarenheter kommer vi överens om vad vi ska lägga fokus på och hur vi ska arbeta för att hitta mera fungerande strategier. Vi arbetar tillsammans i en aktiv och fokuserad psykoterapi och samarbetet utgör en viktigt grund. Vi utforskar mönster som inte har varit till nytta utan snarare utgjort ett hinder. Insikt i den egna livshistorien och hur dina problem kan ha uppstått är en viktig del i en psykoterapeutisk process. Eftersom känslor och relationer är viktiga delar i våra liv är teorin om affekter och anknytning viktiga utgångspunkter i terapi. I slutet av terapin görs en planering om hur du kan fortsätta använda det som du har lärt dig under behandlingen.

Kognitiv Beteendeterapi ( KBT )

Kognitiv Beteendeterapi ( KBT ) utgår från att mänskliga problem har sitt ursprung i hur vi ser på oss själva och vår omgivning.

Det handlar om sambandet mellan hur vi tänker, känner och handlar. Våra tankar, känslor och beteenden styr och påverkar varandra ömsesidigt.

Exempelvis kan negativa tankar bidra till nedstämdhet som i sin tur kan leda till depression och påverka att vi drar oss undan eller blir passiva. KBT fokuserar bl. a på de tankemönster som håller kvar och förvärrar problemen.

Känslor är ett annat viktigt område att arbeta med i terapi eftersom de berättar för oss vad som är viktigt. Vi behöver känslor när vi löser problem, fattar beslut och känslor behövs för att skapa och hålla kvar relationer.

När känslor blir starka och överväldigande behöver vi få stöd att tolerera och hantera dem för att inte styras av den omedelbara handlingsimpulsen.

Vi kan även behöva hjälp att göra känslorna mera tillgängliga för att förändra ett känslomässigt undvikande. På så sätt kan vi lära oss och bli bättre på att känna vad vi behöver och kunna ge uttryck för detta.

KBT handlar även om att utforska de beteenden som skapar stress och håller kvar och förvärrar problemen och olika beteendeförändringar kan göra stor skillnad för oss. KBT används vid bl. a. följande problemområden: depression, ångest, social fobi, paniksyndrom, specifika fobier, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sömnstörningar, relationsproblem, stress och utmattning.

Vid en första kontakt får du information om hur vi kommer att arbeta och du får möjlighet att berätta om dina svårigheter och de eventuella förändringar som du önskar. Efter att vi har gått igenom din livssituation och dina erfarenheter kommer vi överens om vad vi ska lägga fokus på och hur vi ska arbeta för att hitta mera fungerande strategier.

Vi arbetar tillsammans i en aktiv och fokuserad psykoterapi och samarbetet utgör en viktigt grund. Vi utforskar mönster som inte har varit till nytta utan snarare utgjort ett hinder.

Insikt i den egna livshistorien och hur dina problem kan ha uppstått är en viktig del i en psykoterapeutisk process. Eftersom känslor och relationer är viktiga delar i våra liv är teorin om affekter och anknytning viktiga utgångspunkter i terapi.

I slutet av terapin görs en planering om hur du kan fortsätta använda det som du har lärt dig under behandlingen.

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

 

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se