Samtalsmottagningen

Vi människor har behov av att känna oss lyssnade på, förstådda och bekräftade. Ibland kan vi hamna i svåra situationer som i sin tur kan leda till personliga kriser.

Vi kan drabbas av svårigheter som vi inte klarar av att komma till rätta med på egen hand. Det kan handla om separationer, problem i familjen och andra relationssvårigheter, utmattning och stress.

Många går omkring med dålig självkänsla och blir därigenom mera sårbara för depression, oro och ångest. Ibland behövs hjälp och vägledning i att förändra våra liv i den riktning som vi själva vill. Vi kan känna att det är dags att bryta invanda mönster och att hitta mera fungerande strategier.

Samtalsmottagningen är en privat psykoterapimottagning i centrala Umeå som bland annat arbetar med stress, utmattning, ångest och oro, depression, fobier och relationsproblem.

Mottagningen erbjuder individuell psykoterapi och parsamtal samt handledning. Behandlingen sker med kognitiv beteende terapi (KBT). Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestitel är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Samtalsmottagningen

Vi människor har behov av att känna oss lyssnade på, förstådda och bekräftade. Ibland kan vi hamna i svåra situationer som i sin tur kan leda till personliga kriser.

Vi kan drabbas av svårigheter som vi inte klarar av att komma till rätta med på egen hand. Det kan handla om separationer, problem i familjen och andra relationssvårigheter, utmattning och stress.

Många går omkring med dålig självkänsla och blir därigenom mera sårbara för depression, oro och ångest. Ibland behövs hjälp och vägledning i att förändra våra liv i den riktning som vi själva vill. Vi kan känna att det är dags att bryta invanda mönster och att hitta mera fungerande strategier.

Samtalsmottagningen är en privat psykoterapimottagning i centrala Umeå som bland annat arbetar med stress, utmattning, ångest och oro, depression, fobier och relationsproblem.

Mottagningen erbjuder individuell psykoterapi och parsamtal samt handledning. Behandlingen sker med kognitiv beteende terapi (KBT). Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att yrkestitel är godkänd och skyddad av Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet. Detta utgör en viktig garanti vad gäller kunskap och kompetens.

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

 

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se