Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

Har många års erfarenhet av samtalsbehandling och psykoterapi med ungdomar, vuxna både enskilda och med familjer och par. Har lång erfarenhet av handledning på utbildningar vid Umeå universitet, hälso- och sjukvård och grupper inom socialtjänst och företag.

Är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT. Att vara legitimerad psykoterapeut innebär en kvalitetssäkring och trygghet för den enskilde. För mig är det viktigt att med kunskap, erfarenhet och personligt engagemang möta dig som är i behov av stöd och hjälp.

Jag är ansluten till Region Västerbottens vårdavtal för fritt vårdval. För behandling krävs remiss av läkare, för mera information kontakta din hälsocentral.

Till startsidan

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

Har många års erfarenhet av samtalsbehandling och psykoterapi med ungdomar, vuxna både enskilda och med familjer och par. Har lång erfarenhet av handledning på utbildningar vid Umeå universitet, hälso- och sjukvård och grupper inom socialtjänst och företag.

Är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT. Att vara legitimerad psykoterapeut innebär en kvalitetssäkring och trygghet för den enskilde. För mig är det viktigt att med kunskap, erfarenhet och personligt engagemang möta dig som är i behov av stöd och hjälp.

Jag är ansluten till Region Västerbottens vårdavtal för fritt vårdval. För behandling krävs remiss av läkare, för mera information kontakta din hälsocentral.

Till startsidan

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se