Indviduell psykoterapi

Att gå i psykoterapi innebär att tillsammans med terapeuten söka efter mönster i tankar, känslor och beteenden.

Man arbetar tillsammans med formulerade målsättningar i terapin och den sökande bidrar med sin berättelse och terapeuten med sin erfarenhet och kompetens.

Behandlingstiden kan pågå under kortare eller längre tid, beroende på hur problembilden ser ut och vilka mål som är viktiga att uppnå.

Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållande plan med en planering om hur det är möjligt att fortsätta att arbeta på egen hand för att ha kvar de förändringar som har gjorts under behandlingen.

Indviduell psykoterapi

Att gå i psykoterapi innebär att tillsammans med terapeuten söka efter mönster i tankar, känslor och beteenden.

Man arbetar tillsammans med formulerade målsättningar i terapin och den sökande bidrar med sin berättelse och terapeuten med sin erfarenhet och kompetens.

Behandlingstiden kan pågå under kortare eller längre tid, beroende på hur problembilden ser ut och vilka mål som är viktiga att uppnå.

Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållande plan med en planering om hur det är möjligt att fortsätta att arbeta på egen hand för att ha kvar de förändringar som har gjorts under behandlingen.

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

 

Marian Landström

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi.

SAMTALSMOTTAGNINGEN UMEÅ

Marian Landström
Storgatan 28 D,
903 21 Umeå

070-669 77 01
marian@samtalsmottagningen.se