Stress och utmattning

Om vi människor utsätts för långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan det föra med sig stressrelaterade symtom och utmattning. Vanliga problem kan vara sömnstörningar, värk i kroppen, högt blodtryck och försvagat immunförsvar. Vanliga känslomässiga reaktioner är nedstämdhet, ångest, rastlöshet, trötthet och känsla av otillräcklighet. Även minnet och koncentrationsförmågan kan påverkas.

KBT, kognitiv beteendeterapi är en hjälpsam behandling för den som upplever hög stress eller har drabbats av utmattningssyndrom. Inledningsvis kartlägger vi livssituationen med fokus på beteenden som är kopplade till stress i arbetet, otydliga gränser, vi undersöker belastning i privatlivet. Vi utforskar tankar och känslor och de strategier som inte har varit så hjälpsamma i längden.

Behandlingen läggs därefter upp utifrån dina behov och önskemål och vi hjälps åt för att hitta det som ger återhämtning och positiva känslor. I behandlingen lär vi oss att hantera både inre- och yttre krav på ett mera hälsosamt sätt och vi lär oss hantera den inre självkritiska rösten på ett annat sätt. I stresshantering kan även ingå interventioner och verktyg för att hantera oro, negativa tankar och höga prestations krav. När vi avslutar behandlingen gör vi en plan för hur du kan fortsätta hålla dina nya strategier och din förändring vid liv.