Parterapi

I många parrelationer kan glädjen och gemenskapen förändras och paret kan få allt svårare att samtala med varandra. Det som tidigare fungerade i relationen kan ha försvunnit och paret kan leva med varandra men i stor ensamhet. När par inte klarar att hantera svårigheter på egen hand kan hjälp behövas utifrån. I början utforskas parets problemområden och gemensamma styrkor och resurser. Paret får möjlighet att lyssna på varandra, uttrycka känslor och behov, arbeta med konflikter och beteendeförändringar. I samband med separationer kan parterapi ge möjlighet till bättre kommunikation och samarbete och minska de slitningar och konflikter som kan uppstå vid en separation.

MentalPress