Parterapi

I många parrelationer kan glädjen och gemenskapen försvinna och paret kan få allt svårare att samtala med varandra. Det som tidigare fungerade i relationen kan ha försvunnit och man kan leva med varandra men i stor ensamhet. När par inte klarar att hantera svårigheter kan hjälp behövas utifrån och möjlighet att i strukturerad form arbeta med både styrkor, problem och förhoppningsvis kunna hitta nya sätt att kommunicera med varandra.

MentalPress