Konsultation / Krissamtal

Ibland kan det finnas önskemål att samtala med någon utomstående om problem och företeelser som det är svårt att förstå. Det kan handla om frågor som rör nära anhörigas mående och situation och som är svåra att bära ensam. Alla människor kan drabbas av händelser som kan innebära att vi hamnar i kris. Separationer som skilsmässa och sorg kan vara svåra att på egen hand gå igenom och bearbeta och ibland kan ett kortvarigt stöd innebära att det blir lättare att hantera.

MentalPress