Individuell psykoterapi

Att gå i psykoterapi innebär att tillsammans med terapeuten söka efter mönster i tankar, känslor och beteenden. Man arbetar tillsammans med formulerade målsättningar i terapin och den sökande bidrar med sin berättelse och terapeuten med sin erfarenhet och kompetens.

MentalPress