Individuell psykoterapi

Att gå i psykoterapi innebär att tillsammans med terapeuten söka efter mönster i tankar, känslor och beteenden. Man arbetar tillsammans med formulerade målsättningar i terapin och den sökande bidrar med sin berättelse och terapeuten med sin erfarenhet och kompetens.

Behandlingstiden kan pågå under kortare eller längre tid, beroende på hur problembilden ser ut och vilka mål som är viktiga att uppnå.

Mot slutet av behandlingen formuleras en vidmakthållande plan med en planering om hur det är möjligt att fortsätta att arbeta på egen hand för att ha kvar de förändringar som har gjorts under behandlingen.