Handledning

Att arbeta med människors förändring kan ofta vara en utmaning. För att ge medarbetare kompetenshöjning och möjlighet att utveckla sin professionalitet är handledning en bra metod. Samtalsmottagningen erbjuder handledning på både grupp- och individnivå inom privat och offentlig verksamhet. Målsättningen anpassas efter behov och utgår från ett KBT perspektiv. Även psykoterapihandledning erbjuds till studerande vid psykolog- och psykoterapiutbildningar.

MentalPress