Handledning

Att arbeta med människors förändring kan ofta vara en utmaning. För att ge medarbetare kompetenshöjning och möjligheter att utveckla sin professionalitet är handledning en bra metod.

Samtalsmottagningen har erfarenhet av att handleda medarbetare och grupper inom olika verksamhetsområden, exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård samt företag.

Målsättningen i handledningen anpassas efter behov och utgår från ett KBT perspektiv.