Om Mig

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut med kognitiv- och beteendeinriktning (KBT), handledare och lärare i psykoterapi. Har många års erfarenhet av samtalsbehandling och psykoterapi med ungdomar, vuxna och par. Jag har arbetat med depressioner, ångest, fobier, oro, relationsproblem inom den psykiatriska öppenvården. Även lång erfarenhet av att arbeta med stress och utmattning.

Inom den privata verksamheten arbetar jag med kognitiv beteendeterapi parallellt med handledningsuppdrag. Är auktoriserad av Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, sfKBT. Att vara legitimerad psykoterapeut innebär en kvalitetssäkring och trygghet för den enskilde.

För mig är det viktigt att med kunskap, erfarenhet och personligt engagemang möta dig som är i behov av stöd och hjälp.